#tag: minh họa cho New York Times

[Studia-round] Kỳ 14 | Thế giới huyền diệu của Marly Gallardo - họa sĩ minh họa cho The New York Times
[Studia-round] Kỳ 14 | Thế giới huyền diệu của Marly Gallardo - họa sĩ minh họa cho The New York Times
Mời bạn cùng iDesign bước vào thế giới tưởng tượng huyền diệu của Marly Gallardo – họa sĩ minh họa với những tác phẩm đầy tính siêu thực. Trong Studia-round kỳ này, chúng ta…
  • Chỉ 4 phút đọc