loading

#tag: màu tím

Màu tím và “Giả thuyết về Trái Đất màu tím”
Màu tím và “Giả thuyết về Trái Đất màu tím”
Hành tinh xanh xinh đẹp mà chúng ta gọi là nhà, thực sự trông nó có màu tím vào những ngày sơ khai, theo “Giả thuyết Trái Đất màu tím”.
  • Chỉ 8 phút đọc
Màu tím của năm 2018 qua góc nhìn lịch sử nghệ thuật
Màu tím của năm 2018 qua góc nhìn lịch sử nghệ thuật
Trong nhiều thế kỷ, màu tím luôn có nhiều mối liên hệ với sự vĩ đại: quyền lực thống trị, tính cách vượt trội, và sự sáng tạo thiên tài.…
  • Chỉ 12 phút đọc