#tag: Màu sắc và tâm lý học

Bí kíp dùng màu sáng trong thiết kế giao diện (UI Design)
Bí kíp dùng màu sáng trong thiết kế giao diện (UI Design)
Kỹ năng sử dụng màu hiệu quả vô cùng cần thiết cho những ứng dụng thiết kế như minh họa và thiết kế giao diện. Với những sản phẩm flat…
  • Chỉ 9 phút đọc
Kim chỉ nam về màu sắc trong Branding
Kim chỉ nam về màu sắc trong Branding
Màu sắc trong branding thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố: brief của khách hàng, kinh nghiệm của designer, sở thích hay thậm chí là theo xu hướng từng năm,……
  • Chỉ 22 phút đọc