#tag: mask

Bảo tàng nghệ thuật ra mắt bộ khẩu trang được thiết kế bởi 9 nghệ sĩ nổi tiếng
Bảo tàng nghệ thuật ra mắt bộ khẩu trang được thiết kế bởi 9 nghệ sĩ nổi tiếng
Góp phần giúp người dân ngăn chặn đại dịch COVID-19 bằng nghệ thuật đương đại
  • Chỉ 3 phút đọc
Chuyện chưa kể về chiếc khẩu trang N95 đầu tiên
Chuyện chưa kể về chiếc khẩu trang N95 đầu tiên
Một trong những phát kiến quan trọng nhất của nhân loại mất hơn một thế kỉ để hoàn thiện thiết kế. Nghĩ về đại dịch COVID-19, ngoài xà phòng, nước…
  • Chỉ 15 phút đọc