#tag: Louis Wain

/meo meo/ Mèo và cuộc đời bi kịch của Louis Wain
/meo meo/ Mèo và cuộc đời bi kịch của Louis Wain
Đằng sau những bức vẽ minh họa mèo của Louis Wain có gì? Cùng vén bức màn về họa sĩ minh họa mèo nổi tiếng của Anh.
  • Chỉ 12 phút đọc
Loài mèo đã tiến hóa như thế nào trong lịch sử nghệ thuật thế giới?
Loài mèo đã tiến hóa như thế nào trong lịch sử nghệ thuật thế giới?
Cứ mỗi thứ bảy hàng tuần, Trung tâm Lưu trữ Nghệ thuật Hoa Kì Smithsonian lại dành riêng một ngày để đăng tải những tác phẩm nghệ thuật có liên…
  • Chỉ 12 phút đọc