loading

#tag: lông cừu

Tìm hiểu thứ bậc của lông cừu trong lịch sử may mặc con người
Tìm hiểu thứ bậc của lông cừu trong lịch sử may mặc con người
Qua mạng lưới rộng mở trong ngành công nghiệp chất liệu và may mặc, công ty Woolmark đã đưa lông cừu Úc, loại sợi tự nhiên tối ưu, trở thành…
  • Chỉ 3 phút đọc