#tag: lịch sử đồ họa

Điểm qua những cột mốc quan trọng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa
Điểm qua những cột mốc quan trọng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa
Lĩnh vực thiết kế đồ họa đã có một chương lịch sử lâu đời và thú vị với khởi đầu là những con chữ và hình ảnh. Từ sự phát…
  • Chỉ 7 phút đọc
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự chuyển mình của giai đoạn hậu hiện đại và tác động cuộc cách mạng kỹ thuật số (Phần cuối)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Sự chuyển mình của giai đoạn hậu hiện đại và tác động cuộc cách mạng kỹ thuật số (Phần cuối)
"Nhờ sức hút và tầm với vươn ra quốc tế của mạng Internet, quy mô của nghề thiết kế đồ họa đang ngày càng mang tính toàn cầu. Hơn nữa,…
  • Chỉ 13 phút đọc
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Khởi nguyên của thiết kế đồ họa (P.1)
Thiết kế đồ họa thế kỷ 20: Khởi nguyên của thiết kế đồ họa (P.1)
Thế kỷ 20 là giai đoạn thăng trầm của lĩnh vực nghệ thuật khi sự ra đời của các trường phái, chủ nghĩa nghệ thuật có ảnh hưởng đến nền…
  • Chỉ 6 phút đọc
Quá trình soạn thảo Cyrillic script
Quá trình soạn thảo Cyrillic script
Highlight quá trình thiết kế phía sau việc hỗ trợ mở rộng ngôn ngữ trong ứng dụng Google Docs và Google Slides. Cyrillic là một trong những kiểu chữ được…
  • Chỉ 18 phút đọc