#tag: leman jewelry

Bộ nhận diện sang trọng M — N Associates thiết kế cho Leman Jewelry
Bộ nhận diện sang trọng M — N Associates thiết kế cho Leman Jewelry
Một bộ nhận diện thương hiệu mới được phát triển bởi M — N Associates dành cho thương hiệu trang sức thiết kế truyền thống, Leman. Sau một năm làm…
  • Chỉ 3 phút đọc