#tag: kurt cobain

Bộ font tái hiện chữ viết tay của những người nổi tiếng
Bộ font tái hiện chữ viết tay của những người nổi tiếng
Mạn phép vay mượn từ những bản chữ viết tay, Nicolas Damiens và Julien Sens đã chuyển đổi chữ viết tay của David Bowie, Kurt Cobain, John Lennon, Leonard Cohen,…
  • Chỉ 3 phút đọc