#tag: kinh nghiệm khi làm thiết kế

5 năm đầu tiên làm thiết kế| Kỳ 5: Làm thế nào để phát triển sự nghiệp khi hạn hẹp về kinh phí?
5 năm đầu tiên làm thiết kế| Kỳ 5: Làm thế nào để phát triển sự nghiệp khi hạn hẹp về kinh phí?
Bắt đầu sự nghiệp sáng tạo luôn là những cung đường đầy khó khăn. Bạn tràn trề năng lượng và nhiều tham vọng, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm – loại kiến…
  • Chỉ 4 phút đọc
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 4: So sánh bản thân với người khác - cảm xúc tiêu cực phá hủy sự nghiệp bạn
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 4: So sánh bản thân với người khác - cảm xúc tiêu cực phá hủy sự nghiệp bạn
Bắt đầu sự nghiệp sáng tạo luôn là những cung đường đầy khó khăn. Bạn tràn trề năng lượng và nhiều tham vọng, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm – loại kiến…
  • Chỉ 5 phút đọc
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 3: Có nên cố gắng thương lượng mức lương cho công việc đầu tiên của mình?
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 3: Có nên cố gắng thương lượng mức lương cho công việc đầu tiên của mình?
Bắt đầu sự nghiệp sáng tạo luôn là những cung đường đầy khó khăn. Bạn tràn trề năng lượng và nhiều tham vọng, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm – loại kiến…
  • Chỉ 6 phút đọc
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 2: Điều gì nên có trong portfolio của bạn?
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 2: Điều gì nên có trong portfolio của bạn?
Nhà tuyển dụng sẽ xem xét cùng lúc hàng chục đến hàng trăm portfolio của các ứng viên, vậy điều gì sẽ giúp bạn trở nên độc đáo và nổi…
  • Chỉ 4 phút đọc
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 1: Những sai lầm dễ mắc phải và cách phòng tránh
5 năm đầu tiên làm thiết kế | Kỳ 1: Những sai lầm dễ mắc phải và cách phòng tránh
Bắt đầu sự nghiệp sáng tạo luôn là những cung đường đầy khó khăn. Bạn tràn trề năng lượng và nhiều tham vọng, nhưng bạn thiếu kinh nghiệm – loại kiến…
  • Chỉ 5 phút đọc