#tag: internet of things

AI, ML, IoT và Dữ liệu - miền đất mới cho nghề thiết kế
AI, ML, IoT và Dữ liệu - miền đất mới cho nghề thiết kế
AI, ML và IoT có tiềm năng to lớn có thể dẫn dắt một thế hệ mới của các trải nghiệm sáng tạo. Chúng đang ở tiền phương của một…
  • Chỉ 10 phút đọc
Calm Technology: Lí do khi công nghệ tốt là thứ sẽ không đáng để ta bận tâm
Calm Technology: Lí do khi công nghệ tốt là thứ sẽ không đáng để ta bận tâm
Với sự phát triển của IoT (Internet of Things) và tính toán phổ biến (Ubiquitous Computing - UC) và sự gia tăng tổng thể về số lượng giao dịch mà…
  • Chỉ 7 phút đọc