loading

#tag: html

Vì sao tất cả các website đều trông… giống nhau như đúc?
Vì sao tất cả các website đều trông… giống nhau như đúc?
Vấn đề của việc thiết kế website không phải do hạn chế kỹ thuật mà là do giới hạn của sự sáng tạo.
  • Chỉ 12 phút đọc
Week 50: Bóng ma của quá khứ
Week 50: Bóng ma của quá khứ
Bóng ma: Là những chủ thể vô hình được cho là bị mắc kẹt giữa hai thế giới, hành hạ người sống và đồng thời cũng là sứ giả của…
  • Chỉ 10 phút đọc