Tag: hongkong view_module view_stream

Xà phòng chống trơn lấy cảm hứng từ trụ chắn sóng

Một công ty startup ở Hồng Kông vừa cho ra mắt loại xà phòng hướng về môi trường.

Vẻ đẹp thảo mộc qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia

Buổi triển lãm ảnh chụp cần sa hy vọng sẽ xoá nhoà những thành kiến của người dân địa phương đối với loại chất kích thích màu xanh này.