#tag: hình dạng

Ý nghĩa của hình dạng: Phát triển cấu trúc thị giác
Ý nghĩa của hình dạng: Phát triển cấu trúc thị giác
Hãy luôn quan sát hình dạng trong môi trường xung quanh, trong thiết kế, suy nghĩ về bản chất của chúng và những gì chúng đang cố gắng "nói" với…
  • Chỉ 10 phút đọc
Tâm lý học về hình dạng
Tâm lý học về hình dạng
Sự thành công của bất kỳ thành phần thị giác nào cũng liên quan đến cách mọi người nhận thức nó. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhận…
  • Chỉ 14 phút đọc