#tag: hà duy tùng

Hơi thở đường phố trong bộ nhận diện pizza của Hà Duy Tùng
Hơi thở đường phố trong bộ nhận diện pizza của Hà Duy Tùng
Thiết kế bao bì dành cho TRIP pizza CLUB, một cửa hàng tưởng tượng chuyên phục vụ đồ ăn dành cho dân mê trượt ván, được thực hiện bởi nhà…
  • Chỉ 3 phút đọc