loading

#tag: game design

Hướng dẫn và bài tập về thiết kế đồ họa dành cho Game Designer
Hướng dẫn và bài tập về thiết kế đồ họa dành cho Game Designer
Thiết kế (Design) là một công việc được hình thành từ lâu đời, nhưng thiết kế đồ họa (Graphic Design) mới chỉ thực sự tìm thấy những nguyên tắc cốt…
  • Chỉ 11 phút đọc
Mối tương quan giữa “texture” và giải phẫu cơ thể người
Mối tương quan giữa “texture” và giải phẫu cơ thể người
Hiểu tường tận về kết cấu giải phẫu của texture để mỗi tác phẩm nghệ thuật của bạn đều có một sức sống riêng, một câu chuyện tỏ bày với…
  • Chỉ 14 phút đọc