#tag: free pictures

20 website về tài nguyên thiết kế dành cho designer
20 website về tài nguyên thiết kế dành cho designer
Hiện nay với sự bùng nổ của phương tiện thông tin đại chúng nên việc tìm kiếm tài nguyên và công cụ thiết kế đồ họa đã trở nên dễ…
  • Chỉ 7 phút đọc
Ghibli Studio hào phóng tung bộ sưu tập 400 ảnh tĩnh miễn phí từ các bộ phim của hãng
Ghibli Studio hào phóng tung bộ sưu tập 400 ảnh tĩnh miễn phí từ các bộ phim của hãng
Từ việc phát hành các bộ phim trên Netflix đến ra mắt những hình ảnh trong Free Zoom Backgrounds, hãng phim nổi tiếng Ghibli Studio gần đây đã mở rộng…
  • Chỉ 3 phút đọc