loading

#tag: động học

The Misused - Tượng chuyển động từ đồ vật hàng ngày mà bạn cũng có thể làm được!
The Misused - Tượng chuyển động từ đồ vật hàng ngày mà bạn cũng có thể làm được!
Các nhà tạo tác hãy cùng tìm về dòng chảy sáng tạo bằng cách quan sát những sản phẩm của Liang-Jung Chen, nhà sáng lập của dự án thiết kế…
  • Chỉ 3 phút đọc
Sự phát triển của điêu khắc động học thôi miên
Sự phát triển của điêu khắc động học thôi miên
Kinetic Sculpture (Nghệ thuật động học thôi miên) là nghệ thuật từ bất kỳ phương tiện nào chứa chuyển động mà người xem có thể nhận thấy hoặc phụ thuộc vào chuyển động của nó.…
  • Chỉ 4 phút đọc