loading

#tag: Đỗ Trọng Đạt

Cocoon / Kén typeface - Bộ chữ lấy cảm hứng từ những chiếc kén tằm
Cocoon / Kén typeface - Bộ chữ lấy cảm hứng từ những chiếc kén tằm
Kén typeface được thiết kế bởi blank lab và nhà thiết kế Đỗ Trọng Đạt. Đây là một display typeface với chữ theo dạng hình học được lấy cảm hứng…
  • Chỉ 3 phút đọc
Bộ chữ DEN/Đền thờ in dấu nét kiến trúc chùa chiền Việt
Bộ chữ DEN/Đền thờ in dấu nét kiến trúc chùa chiền Việt
Bộ chữ DEN/Đền thờ mang đậm dấu ấn các công trình văn hoá lâu đời của Việt Nam, được thiết kế bởi Đỗ Trọng Đạt. Dưới đây là bộ chữ…
  • Chỉ 3 phút đọc