#tag: điều hướng

Snapchat bắt đầu thử nghiệm điều hướng vuốt dọc theo kiểu TikTok
Snapchat bắt đầu thử nghiệm điều hướng vuốt dọc theo kiểu TikTok
Snapchat đang thử nghiệm một cách mới để điều hướng nội dung công khai trên ứng dụng tương tự như ứng dụng TikTok. Người dùng @artb2668 trên Twitter đã chia…
  • Chỉ 3 phút đọc
Thuật ngữ UX/UI kỳ 1: Các yếu tố điều hướng (phần 2)
Thuật ngữ UX/UI kỳ 1: Các yếu tố điều hướng (phần 2)
Một trong những tính năng cơ bản về sự khả dụng của sản phẩm là tạo ra các yếu tố điều hướng tốt. Tính trực quan cần sáng tạo, độc…
  • Chỉ 10 phút đọc