#tag: đa phương tiện

Naomi Okubo: Giấu biểu cảm để ngẫm về bức tranh nhiều hơn
Thư viện đa phương tiện Chelles với tham vọng kết nối cộng đồng
Thư viện đa phương tiện Chelles với tham vọng kết nối cộng đồng
Thư viện đa phương tiện Chelles được thành lập với khát vọng chính trị: tạo nên một công trình công cộng hoà hợp với trung tâm văn hoá hiện thời,…
  • Chỉ 3 phút đọc
Thư viện Aimé Césaire nằm giữa vùng đồi núi thơ mộng nước Pháp
Thư viện Aimé Césaire nằm giữa vùng đồi núi thơ mộng nước Pháp
Aimé Césaire là thư viện nằm tại ngôi làng Blanzat, giữa vùng núi lửa Auvergne trung tâm nước Pháp, dự án cần thể hiện được những bối cảnh đặc trưng…
  • Chỉ 3 phút đọc