loading

#tag: cửa hàng tạp hoá

Chú vịt du hành từ miền Tây đến phố Tây trong bộ nhận diện Duck Store của Nu Nguyễn
Chú vịt du hành từ miền Tây đến phố Tây trong bộ nhận diện Duck Store của Nu Nguyễn
Bộ nhận diện dành cho cửa hàng chuyên bán đồ ăn vặt Việt Nam Duck Store(*), được thực hiện bởi nhà thiết kế đồ hoạ Nu Nguyễn, tái hiện một…
  • Chỉ 3 phút đọc