#tag: critical thinking

UX Design: Thiết kế không có tâm sẽ làm ra những sản phẩm không có “tầm”
UX Design: Thiết kế không có tâm sẽ làm ra những sản phẩm không có “tầm”
Có bao nhiêu designer mà bạn biết đang tích cực chiến đấu bằng cả cuộc sống để làm cho sản phẩm của họ trở nên tuyệt vời, có lập trường,…
  • Chỉ 8 phút đọc