#tag: CMY

‘Subtractive Variability Compact’ thôi miên người xem với các sắc thái vô tận của quang phổ màu
‘Subtractive Variability Compact’ thôi miên người xem với các sắc thái vô tận của quang phổ màu
Felipe Pantone là một nghệ sĩ người Tây Ban Nha gốc Argentina. Công việc của Pantone đề cập đến sự năng động, chuyển đổi, cuộc cách mạng kỹ thuật số…
  • Chỉ 3 phút đọc