#tag: city song

City song: Philadelphia - Thành phố rực rỡ sắc màu
City song: Philadelphia - Thành phố rực rỡ sắc màu
Nhiếp ảnh khiến tôi muốn bỏ điện thoại xuống, kéo tôi khỏi chiếc ghế bành, thôi thúc tôi thức dậy sớm hay đi đường vòng về nhà, giúp tôi trân…
  • Chỉ 3 phút đọc
City Song: Thượng Hải, Trung Quốc - Một mặt của châu Á đa văn hoá
City Song: Thượng Hải, Trung Quốc - Một mặt của châu Á đa văn hoá
Cùng khám phá cuộc sống thành thị và vẻ đẹp mỗi thành phố qua con mắt của cộng đồng VSCO. Đây là bộ sưu tập #Citysong của tài khoản CeCe…
  • Chỉ 3 phút đọc
City Song: Greenville, South Carolina - Góc nhìn từ bên trong khu phố nghèo
City Song: Greenville, South Carolina - Góc nhìn từ bên trong khu phố nghèo
Cùng khám phá cuộc sống thành thị và vẻ đẹp mỗi thành phố qua con mắt của cộng đồng VSCO. Đây là bộ sưu tập #Citysong của tài khoản Demorris…
  • Chỉ 3 phút đọc
City Song: Lima, Peru - Thành phố “nhà khởi nghiệp”
City Song: Lima, Peru - Thành phố “nhà khởi nghiệp”
Cùng khám phá cuộc sống thành thị và vẻ đẹp mỗi thành phố qua con mắt của cộng đồng VSCO. Đây là bộ sưu tập #Citysong của VSCO khuyến khích…
  • Chỉ 3 phút đọc