#tag: chaumont

Tưng bừng Lễ hội thiết kế đồ hoạ quốc tế tại Chaumont, Pháp
Tưng bừng Lễ hội thiết kế đồ hoạ quốc tế tại Chaumont, Pháp
Tiếp tục truyền thống tổ chức lễ hội đồ hoạ nổi tiếng tại Chaumont, Lễ hội thiết kế đồ hoạ quốc tế diễn ra trong bốn tháng sẽ đưa những…
  • Chỉ 5 phút đọc