#tag: châm biếm

Heta-uma - Khi những bức tranh xấu mà lại đẹp
Heta-uma - Khi những bức tranh xấu mà lại đẹp
Vì sao heta-uma lại có nghĩa là 'xấu mà đẹp'? Phong cách thẩm mỹ này nhằm ám chỉ điều gì?
  • Chỉ 6 phút đọc
Nghệ sĩ của tuần: Scott Scheidly
Nghệ sĩ của tuần: Scott Scheidly
"Tôi vẫn nhận được phản hồi tiêu cực từ người khác, nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy hứng thú. Miễn là tôi có thể làm họ nghĩ phá cách…
  • Chỉ 3 phút đọc