#tag: career path

Có muộn không khi bắt đầu sự nghiệp làm nghệ thuật ở tuổi 40?
Có muộn không khi bắt đầu sự nghiệp làm nghệ thuật ở tuổi 40?
“Một trong những lợi ích khi dấn thân vào con đường nghệ thuật ở giai đoạn sau này là bản thân đã xác định mình thật sự là ai và…
  • Chỉ 10 phút đọc
Đâu là con đường lý tưởng để trở thành một nhà thiết kế sản phẩm?
Đâu là con đường lý tưởng để trở thành một nhà thiết kế sản phẩm?
Vài tuần qua, rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng làm sao để bắt đầu một công việc thiết kế. Tôi cũng đã nhận được những câu hỏi từ…
  • Chỉ 5 phút đọc