Tag: bánh xà phòng view_module view_stream

Xà phòng chống trơn lấy cảm hứng từ trụ chắn sóng

Một công ty startup ở Hồng Kông vừa cho ra mắt loại xà phòng hướng về môi trường.