#tag: avant garde

Tác phẩm nâng cao nhận thức chống lại AIDS qua câu chữ trên những chiếc bao cao su
/viết một tay/ Những câu hỏi xung quanh “Cái Được Gọi Là Nghệ Thuật”
/viết một tay/ Những câu hỏi xung quanh “Cái Được Gọi Là Nghệ Thuật”
Sau hơn 100 trăm năm cố gắng định nghĩa, chúng ta vẫn không biết chính xác nghệ thuật là gì? Để làm gì? Thay vào đó chỉ là vô vàn…
  • Chỉ 12 phút đọc