loading

#tag: Alfred Stieglitz

Alfred Stieglitz (Phần 2) - Di sản và Tác phẩm nổi bật
Alfred Stieglitz (Phần 2) - Di sản và Tác phẩm nổi bật
Trong phần cuối của loạt bài về Alfred Stieglitz, một trong những “nhân vật chính” của công cuộc kiến tạo nghệ thuật Hiện đại Mỹ, chúng ta cùng tìm hiểu…
  • Chỉ 16 phút đọc
Alfred Stieglitz (Phần 1)
Alfred Stieglitz (Phần 1)
Người ta vẫn nói về Alfred Stieglitz như một trong những người “cha đỡ đầu” của nghệ thuật Hiện đại Mỹ. Đồng thời, ông cũng có một sự nghiệp nhiếp…
  • Chỉ 11 phút đọc