#tag: 3 tuần

Phát minh mới: Chai nước tan trong biển sau 3 tuần
Phát minh mới: Chai nước tan trong biển sau 3 tuần
Chai nước tan trong biển chỉ sau 3 tuần có thể là vị cứu tinh cho nền văn hoá tiêu thụ nhanh của con người?
  • Chỉ 3 phút đọc