26 trang web sử dụng video làm nền

Chúng ta thường thấy những trang web sử dụng ảnh nền lớn như là một xu hướng chung. Nhưng nếu cảm thấy chưa đủ, bạn có thể thử dùng video để làm nền cho trang web của mình.

DSN X MFG

Digital Tutors

Urban Influence

Bob Wassermann

Fresh Design Studio

Powerhouse Company

Purple Rock Scissors

Brindisa Tapas Kitchen

Panoptiqm

Active Theory

Adaptable

Axe Matte Effect

Studio Pie

WinShape Camps

Monsorro

Designmodo Startup

Geckoboard

The Obakki Foundation

Acunity Unite

Crop the Block

Demodern

Dadaab Stories

Project Skin

Moodboard

HLK Agency

Pushreel