Batsana Batsana - i-Gallery

Những trang web thiết kế cho Mobile đẹp mắt

Trên thực tế hầu hết những trang web trong danh sách này đều có khả năng tuỳ biến nếu bạn sử dụng máy tính cá nhân. Mặc dù vậy với cách thiết kế được sử dụng, những trang web này rõ ràng tập trung vào đối tượng sử dụng thiết bị cầm tay nhiều hơn.


mobile-web-01

mobile-web-02

mobile-web-03

mobile-web-04

mobile-web-05

mobile-web-06

mobile-web-07

mobile-web-08

mobile-web-09

mobile-web-10

mobile-web-11

mobile-web-12

mobile-web-13

mobile-web-14

mobile-web-15

mobile-web-16

mobile-web-17

mobile-web-18

Hình trong bài (18)