19August 19August - Art and Ads

Bức tranh tường khổng lồ minh họa quá trình làm việc trong một nhà máy đèn qua minh họa của Emans

Linealight là công ty của Ý chuyên cung cấp các sản phẩm và giải pháp chiếu sáng theo đơn đặt hàng. Họ muốn làm một bức tranh minh họa khổ lớn để trang trí tường bên trong nhà máy.

Ý tưởng chủ đạo là tạo ra không gian vui vẻ cho các công nhân và tri ân những người làm việc trong đội ngũ của Linealight. Họa sĩ Emans đã thể hiện trên tranh quá trình sản xuất ra thành phẩm của công ty từ khâu nghiên cứu nhu cầu khách hàng, thiết kế, sản xuất cho đến đóng gói và vận chuyển, nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người.

Biên tập: 19August

Hình trong bài (11)