Teo Non Teo Non - Eco-Art

Cannabis - Artwork cổ điển cho người muốn tìm hiểu về cần sa

Hầu như mọi người đều có một cái nhìn cực đoan về cần sa, hoặc là tôn sùng nó hoặc là bài trừ nó.

Vấn đề

Có một thực tế là, cuộc tranh luận về việc hợp thức hoá cây cần sa tạo ra một phong trào tuyên truyền giáo phái khi mà tất cả các thông tin về cần sa hoặc được cung cấp bởi những người thường xuyên sử dụng hoặc những ai phản đối mạnh mẽ. Và những thông tin này có phần cực đoan.

Ý tưởng

Tạo ra một kênh thông tin đáng tin cậy và trung lập cho những người chưa biết gì nhiều về cần sa để họ có sự lựa chọn cho riêng mình. Tập trung vào góc độ sinh học của một loại cây và làm rõ những  quan niệm sai lầm về cần sa nói chung.

Concept

Sử dụng phong cách quen thuộc của bản vẽ thực vật mà chúng tôi thường thấy tại các trường học để tạo ra cảm giác tin cậy. Bằng việc nhìn thấy lá cây cần sa huyền thoại được vẽ như một bức tranh minh hoạ trong cuốn sách sinh học sẽ hấp dẫn người xem và tạo cảm giác đây là những kiến thức giáo khoa chính thống thực sự đáng tin cậy. 

Ellinor Larson – Graphic designer & Illustrator

Nguồn: Behance

Hình trong bài (1)