Chilaxu Chilaxu - Art and Ads

Trắc nghiệm tính cách: Bạn thuộc tuýp người sáng tạo nào?

Mỗi người đều có một kiểu tính cách sáng tạo khác nhau, vậy kiểu của bạn là gì?

Bài test Creative Types là một hành trình khám phá nhiều khía cạnh trong tính cách sáng tạo. Dựa trên nghiên cứu tâm lý, bài test ước định những thói quen và xu hướng cơ bản – cách bạn suy nghĩ, hành động, cảm nhận thế giới xung quanh – để bạn hiểu rõ hơn về bản thân với tư cách là một người sáng tạo. Hoàn thành 15 câu hỏi, bạn sẽ tìm ra cách khuếch đại khả năng sáng tạo thiên bẩm của mình cũng như động lực đối mặt với từng thử thách.

Những kiểu tính cách này không hẳn trắng đen rõ ràng, hãy nhìn chúng như một loại biển báo chỉ dẫn bạn khai phá tiềm năng sáng tạo đang “ẩn giấu”. Kết quả bài trắc nghiệm sẽ là kiểu tính cách mô tả bạn chính xác nhất, tuy nhiên, bạn vẫn có thể thay đổi kiểu tính cách ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc đời và sự nghiệp, hoặc thậm chí vào nhiều giai đoạn của quá trình sáng tác. Bởi lẽ, với tư cách là một kẻ sáng tạo, bạn sẽ luôn mang trong mình cả 8 kiểu tính cách!

Hãy cùng khám phá kiểu tính cách cốt lõi của bạn tại đây nhé.

Nguồn: mycreativetype

Hình trong bài (1)