iDesign iDesign - Art and Ads

Bùi Hoàng Phương | Dự thi chung kết | Thiết kế biểu tượng Nước mắm truyền thống Việt Nam 2019

Tác giả: Bùi Hoàng Phương
Mã số bài thi: 04


Mô tả ý tưởng:


Quy chuẩn biểu tượng:


Mockup bao bì:


Tác giả: Bùi Hoàng Phương
Mã số bài thi: 04

Hình trong bài (4)