• Nguyên tắc thiết kế chuyển động trong UI

    Bài viết này là một quan sát về những nguyên tắc đơn giản trong việc tạo chuyển động trong thiết kế giao diện. Không có nhiều tài liệu về lĩnh vực này trong thiết kế giao diện mobile và những gì trong bài là những gì tôi cho là có giá trị dựa trên quan sát của mình.

tìm kiếm

/ Bài viết hay