Tag: nguyên tắc

4 cách nghĩ giúp chúng ta ngừng làm tổn thương tâm hồn Designer

Cám ơn Andrew Littlefield từ Ceros đã dành tâm ý và công sức tham vấn những ...

10 nguyên tắc thiết kế tốt của Dieter Rams (hết)

Một nguyên tắc tuyệt vời của thiết kế tốt là trung thực, có lẽ ...