Tag: 52 weeks of ux

Week 33: Đi tìm con đường của bạn

Bạn có bao giờ từng rơi vào cảnh nhìn chòng chọc và một thứ có ...

Week 32: Những thiết kế sao chép

Cách đây nhiều năm tôi từng tham gia một dự án thiết kế cho ...

Week 30: Kỷ nguyên sắp tới thuộc về UX

Chúng ta đang ở khoảng giữa của sự tương tác diệu kỳ giữa con ...

Week 29: Khởi nghiệp và UX

Khách mời của chúng ta hôm nay là Whitney Hess. Whitney là một chuyên ...

Week 28: Wireframe không phải là một thứ tôn giáo

À, wireframe. Một thuật ngữ quen thuộc của người thiết kế Ux. Một người ...

Week 27: Cảm xúc và dữ liệu

Steve Jobs, vào ngày thứ sáu trong buổi ra mắt iPhone 4, nơi mà ...

Week 26: Khoảng cách giữa người thiết kế và người sử dụng

Gần đây tôi đã tham gia vào một nghiên cứu người dùng với việc ...

Week 24: Hãy phê phán tôi!

“Thiết kế của bạn không phải là công việc nghệ thuật. Nó là một ...

Week 8 - 9: Hãy càng ít càng tốt

Thiết kế, hiểu một cách nguyên gốc, là một dấu hiệu ưu tú của ...