#tag: ý nghĩa hình học

Sử dụng thành thạo đường thẳng và đường cong trong các dự án thiết kế
Sử dụng thành thạo đường thẳng và đường cong trong các dự án thiết kế
Một số chi tiết tinh tế của thiết kế có thể là điểm nhấn quan trọng nhất. Hãy nghĩ về một số yếu tố trong các dự án thiết kế…
  • Chỉ 8 phút đọc