#tag: WGSN

Theo Coloro và WGSN - Future Dusk sẽ là màu của năm 2025
Theo Coloro và WGSN - Future Dusk sẽ là màu của năm 2025
Future Dusk khai thác chủ nghĩa tư tưởng xung quanh AI, thám hiểm không gian và các ý tưởng mang tính cách mạng khác. Cho đến thời điểm hiện tại,…
  • Chỉ 3 phút đọc
WGSN: Quá trình thay đổi nhận thức và xác định màu sắc của nhân loại
WGSN: Quá trình thay đổi nhận thức và xác định màu sắc của nhân loại
Suốt quá trình tiến hóa của nhân loại, chúng ta đã có sự liên kết giữa màu sắc và cảm xúc. Tuy vậy, đây cũng là một trong những cảm…
  • Chỉ 8 phút đọc