loading

#tag: Vua khoai tây

‘Vua khoai tây’ và chiến lược xây dựng thương hiệu thành công đầu tiên trên thế giới
‘Vua khoai tây’ và chiến lược xây dựng thương hiệu thành công đầu tiên trên thế giới
Câu chuyện về vị vua đã trao cho người dân ‘một cú lừa’ để cứu họ khỏi nạn đói. Trong suốt thời gian trị vì nước Phổ 46 năm của…
  • Chỉ 6 phút đọc