#tag: virus WannaCry

Tác phẩm nghệ thuật được đấu giá 1,345 triệu USD là một laptop chứa 6 virus nguy hiểm nhất lịch sử
Tác phẩm nghệ thuật được đấu giá 1,345 triệu USD là một laptop chứa 6 virus nguy hiểm nhất lịch sử
Một laptop Samsung NC10 năm 2008 chạy Windows XP vừa được bán đấu giá với mức giá khổng lồ 1,345 triệu USD. Mặc dù chiếc máy 11 tuổi này có…
  • Chỉ 6 phút đọc