#tag: united nations

Unsplash kết hợp cùng Liên Hiệp Quốc tạo ra thư viện tác phẩm miễn phí để lan tỏa thông điệp về dịch bệnh
Unsplash kết hợp cùng Liên Hiệp Quốc tạo ra thư viện tác phẩm miễn phí để lan tỏa thông điệp về dịch bệnh
Liên Hiệp Quốc đã khởi xướng một cuộc đối đầu với dịch bệnh bằng cách kêu gọi những nhà sáng tạo trên khắp toàn cầu hào phóng gửi tác phẩm…
  • Chỉ 3 phút đọc