#tag: tuaphim

Us (2019) và phong cách làm phim cá nhân của đạo diễn Jordan Peele
Us (2019) và phong cách làm phim cá nhân của đạo diễn Jordan Peele
"Us" là tác phẩm điện ảnh khai thác tốt những gì từ quá khứ và phá bỏ những chuẩn mực mà người khác chưa hề dám thực hiện.
  • Chỉ 8 phút đọc