#tag: tủ sách

Tủ sách ở Nhật Bản được thiết kế trụ vững trước động đất
Tủ sách ở Nhật Bản được thiết kế trụ vững trước động đất
Tại Nhật Bản, đất nước mà động đất xảy ra như cơm bữa, giải pháp thiết kế kiên cố trước động đất ngày càng được chú trọng hơn.
  • Chỉ 3 phút đọc