#tag: trắng

Mặt trăng - Biểu tượng và cảm hứng trong nghệ thuật
Mặt trăng - Biểu tượng và cảm hứng trong nghệ thuật
Từ những buổi đầu của nền văn minh, loài người thời tiền sử đã vẽ những hình ảnh trên các bức tường hang động và mặt trăng để kích thích…
  • Chỉ 12 phút đọc
Shantell Martin - Nghệ thuật thị giác, chỉ trắng và đen
Shantell Martin - Nghệ thuật thị giác, chỉ trắng và đen
“Đối với tôi, cây bút cũng như con người, nó luôn biết phải đi đâu và tôi cảm thấy tuyệt vời khi để nó dẫn lối mình”. Nghe có vẻ…
  • Chỉ 12 phút đọc