#tag: tinh thần

Minh họa về trạng thái nhận thức tâm trí được quan sát từ bên ngoài của Ty Dale
Minh họa về trạng thái nhận thức tâm trí được quan sát từ bên ngoài của Ty Dale
Bộ tranh vẽ về các trạng thái nhận thức khác thực hiện bởi nghệ sĩ minh hoạ sống tại Canada Ty Dale. Các trạng thái nhận thức bị thay đổi,…
  • Chỉ 3 phút đọc