#tag: Tiện ích

5 ứng dụng mở rộng hữu ích của Chrome mà các Web designers nên thử
5 ứng dụng mở rộng hữu ích của Chrome mà các Web designers nên thử
Bắt nguồn từ nhu cầu cần kiểm tra thiết kế web về khả năng sử dụng, xác định phông chữ, thử nghiệm trên các ứng dụng...Chúng tôi đã tìm hiểu…
  • Chỉ 4 phút đọc